Rikas pole see, kellel on palju, vaid see, kes annab palju (Erich Fromm)

pühapäev, 22. detsember 2019


Fotosid "Jõulutunneli" heategevuskontserdilt Tartus, Pauluse kirikus 21.12.2019

Fotod: Paul Poderat
Fotod: Jassu Hertsmann

pühapäev, 15. detsember 2019

Avalik kiri Peedu ja Elva inimestele


Head Peedu ja Elva inimesed!

Jagame teiega meie parimaid kavatsusi rajada hingehaavadega laste miljööteraapiline ravikodu MTÜle Oskar Alliku Kodu kingitud Vapramäe tn 8/11/13 krundile. 3. detsembril 2019 esitasime vallavalitsusele sellekohase detailplaneeringu algatamise taotluse.

Paljud kohalikud inimesed on läbi aastate koos meiega viiel talgul, iga kord 60 inimesega, seda ala korrastanud. Kümmekond aastat oleme miljööteraapilise ravikodu mõtet ja vajadust Peedu inimestele selgitanud ja saanud toetavad allkirjad 75 perekonnalt Peedul. Juba seitse korda on krundil toimunud Herbert Masingu kooli juures töötava Pepleri ravikodu nn Peedu-kodu suvelaager ja sellel on olnud lastele tervendav mõju. Ent ravikodu rajamine pole seni õnnestunud rahaliste vahendite puudumise tõttu. 

Täna oleme miljööteraapilise ravikodu ja kompetentsikeskuse rajamisel jõudnud sellesse faasi, et koostöös Elva vallaga läbida esmajoones planeerimise protsess, mis võimaldaks alustada töödega. "Jõulutunneli" kogutud annetuste eest soovime rajada või alustada miljööteraapilise ravikodu esimese maja rajamist. See on mõeldud 10 lapsele – selles on 10 tuba ja ühisruumid. Maja on puidust ja sobitub keskkonda. Planeeringu on teinud Rootsis samasugustele ravikodudele sarnaseid maju projekteerinud arhitekt Walter Druml. 

Esimesel võimalusel tahame renoveerida krundil asuvad eestiaegsed, hetkel lagunemisohus olevad Oskar Alliku villad. Esmaste tööde tarvis oleme Muinsuskaitseametilt taotlenud majade talvekahjustuste eest kaitsmiseks rahalist abi ja seda ka saanud. Töödega on juba alustatud. 

Meie pikaajalise visiooni kolmas etapp näeb ette ka teist uut maja, kus asuvad töökojad – keraamika, puidutöö, kangakudumine, muusika jpm, mida saaksid kasutada ka kohalikud elanikud. Planeeritavast ravikodust kujuneks kompetentsikeskus kogu miljööteraapilisele raviga tegelevatele inimestele Eestis, kuid oleks ka Elva valla inimeste teenistuses. Kõigepealt abiks ja toeks laste psüühiliste traumadega toimetulemisel ning vanemate nõustamisel. Samuti oleks meie töötubademaja avatud ka kohalikele inimestele. 

Oleme nende aastate jooksul olnud püsivas kontaktis Peedu ja kohaliku kogukonnaga ning soovime avatud dialoogi jätkata ka edaspidi. 


See on vähim, mida saame hingetraumadega laste heaks koos teha!

neljapäev, 5. detsember 2019

Hingehaavade ravikodu. Terevisioon 5.12.2019


Iga viies laps ja nooruk kannatab arengu-, tundeelu- või käitumishäire all...
Anne Daniel-Karlseni selgitused.

Talv

Talv
Foto: Maarja Mägi