Rikas pole see, kellel on palju, vaid see, kes annab palju (Erich Fromm)

reede, 5. veebruar 2010

Elva kirikuõpetaja Vallo Ehasalu vastus anonüümkirjale

Tundmatu autori kirja ennast saab lugeda siit.

Tere!

Mul on hea meel Teie kirjast. Eks see teema, koduümbrus ja mure sinna tulevate uute asjade pärast, ole mulle mõistetav teema. Minu kodukanti on kunagi ähvardanud tulla üks suur ja ohtlik asi, kunagi varem, nüüd on see unustusse vajumas.

Aga selle Peedu krundi ja majaga on minul oma seos. Kirikuõpetajatöö on minust teinud veidi midagi inseneri taolist. Olen käinud hooneid vaatamas ja leidnud, et need kutsuvad ehitama, kätt külge panema. Väga isikliku ja sügavalt läbielatud kogemuse kaudu tunnen seda, et renoveerimise ja rekonstrueerimisega pealehakkamine on suur algus.On ju teada, et Elva kesklinnas oli üks häviv maja, kogudus aga, mina selle sees, pani käed külge, nüüd on maja nagu uus, kuigi kaugeltki mitte valmis. On uued uksed ja aknad, uued seinad, osa katustki. On kelder ja uus krohv toaseintel. Niimoodi uuendatakse vanad majad.

Teiseks, minu kirikuõpetaja ameti pärast on probleemidega laste asutuste teema mulle tuttav. Olen ju ikka käinud vahel psühhiaatriahaiglas, ka kinnises osakonnas, näinud seal haigeid ja vähem haigeid, kuid abi vajavaid inimesi, olen olnud peielauas, mis oli organiseeritud sellise asutuse sööklas. Üks meie pühapäevakooliõpetajatest töötab Maarja koolis. Tean asutust, kus on koos ka sellised noored, kes on ohtlikud, vajavad järelvalvet, kes ei kontrolli ennast, kuid imetlevad ennast. Nad on lihtsameelsed ja arenematud.

Kuid Peedule rajatav asutus on ju ainult osa psühhiaatrilise ravi tööaladest, see, mis ei ole seotud arenematute laste hoiuga. See on hoopis enesehinnangu, söömishäiretega jne laste aitamine. On ju inimesi, kes kujutlevad, et olen ülekaaluline. On noori, kes tunnevad, mul ei ole julgust elada, kes nukrutsevad ja vaatavad kurvalt üksnes omaenese ette. Selliste noorte jaoks on see mõeldud.

Teie kirjas kirjutatud mure asutuse tuleviku pärast on arusaadav. Asutuse tulevikku ette teada on raske, millega tegeleme täna, millega viie aasta pärast, mida tellivad raha andjad. Kuid eks asutus ole huvitatud oma profiili hoidmisest. Oma ala fanaatik tahab teha oma ala.

Asutuse ohtude kohta võiksin öelda, et see asutus tegutseb, kui see tegutsema hakkab, ikkagi omal krundil. Kui soovite, siis võiksin ise võtta enda peale näiteks selle, et kutsun pooled kokku, uue asutuse ja Teie pere, ehitame talgutega Teie krundi ja asutuse krundi vahele ilusa aia. Kirjutan seda sellepärast, et kunagi ehitasin leerilastega Elva kiriku ette uue aia. See oleks tore talgutöö ja lisaks oma kodu tunnet mõlemale. See asutus ei kasvata liikluskoormust ega reosta põhjavett. Minu kodukanti taheti kord teha asutust, mis oleks reostanud põhjavett. Ja tookord võitlesin selle uustulnuka vastu tõepoolest nii, nagu teie praegugi võitlete. Saan ka teist aru.

Ma ei ole tundnud ka, et Anne oleks sattunud peedulaste viha alla. Olen nädala jooksul teinud kaks ja minu abikaasa ka kaks külastust Peedule, eile olin veel talgutööl peedulastega. Õhkkond on hea.

Teie kirja anonüümsus teeb mind veidi nõutuks. Eks kirikussegi tuleb vahel inimesi, kes tahavad istuda kirikupingis anonüümsena, kes tunnevad, et tutvumine kirikuõpetajaga on kirikupoolne pealetükkivus. Olen harjunud looma uusi tutvusi. See rikastab mind, ja tunnen end juba praegu rikka inimesena.

Tervitades, Vallo Ehasalu

3 kommentaari:

 1. Kirjanike maja naaber6. mai 2010, kell 13:09

  Va. Vallo Ehasalu
  Eelmisel nädalavahetusel koristasime Peedul meie- ja Kirjanike maja krundi vahel olevaid piirdeaia jäänuseid. Mõtisklesin uue aia ehitamisest. Vaheaia ehitus on ju naabrite ühine ülesanne. Kes on meie naaber, kes aitaks? Poeg aga rahustas, et mis sa muretsed, Elva kirikuõpetaja lubas selle rajada???
  Selgus, et ta oli lugenud Teie vastust anonüümsele kirjale.
  Taipasin, et mõtlete selle vana mehe all mind. Olen ju selle krundiga piirnevatest naabritest kõige vanem mees. Mitte aga ka nii vana-äsja sain pensioniealiseks. Tekib mitu küsimust:
  Miks ma pidin kirjutama inimesele, keda ma ei tunne, kes ei ole probleemiga otseselt seotud ja kellest ei sõltu midagi olulist. Kõikidele olulistele instantsidele olid ju kirjad juba saadetud.
  Miks ma pidin kirjutama anonüümselt kui ma olin teinud enda nime teatavaks nii ühiskirjades kui ka meedias. Samuti esinesin enda nime all Peedul toimunud avalikul arutelul. Mida ma pidin veel kartma? Nagunii olin selleks ajaks Anne Danieli endiste- ja praeguste kolleegide ning tema tuttavate poolt sopaga üle kallatud. Olin VÄGA PAHA inimene, et julgesin suurtele ja vägevatele vastu hakata (organisaatorite hulgas ikkagi 3 Vabariigi Presidendi poolt autasustatut). Üks patt on mul siiski hingel - tehilistel põhjustel saatsin kommentaari oma kalli vennanaise toetusavaldusele, anonüümselt ja väikese kirjaveaga.
  Mulle teeb siiski rõõmu asjaolu, et ma ei ole koos lähinaabritega ainukesed, kes näevad ravikeskuse loomises miinuseid ja kallutatust.
  Mul tekkis koheselt selle anonüümse "vana mehega" hingesugulus, sest meie mõtted kattuvad peaaegu 100%.
  Loodan väga, et ta võtab minuga ühendust. Kindlasti oleks meil paljust rääkida.
  Uue aia ehituse asjus võiksin Teiega vestelda küll - muidugi kui Teie pakkumine on veel jõus.
  Tervitades J-T Soovere

  VastaKustuta
 2. Kirjanike maja naaber6. mai 2010, kell 14:20

  Va. Vallo Ehasalu
  Mõõdunud nädalavahetusel koristasime Peedul meie ja Kirjanike maja vahelise piirdeaia jäänuseid. Mõtisklesin uue aia ehituse üle. Naabritevahelise aia ehitus on naabrite ühine asi. Kes on meie naaber? Kes aitaks?
  Minu poeg rahustas, et nukrutsemiseks pole põhjust, Elva kirikuõpetaja lubas selles aidata.
  Selgus, et poeg oli lugenud Teie vastust anonüümsele kirjale.
  Taipasin, et selle vana mehe all mõtlesite mind. Olen ju Kirjanike maja naabritest kõige vanem mees. Mitte ka nii väga vana -äsja jõudsin pensioniikka.
  Mul tekkis kohe mitu küsimust:
  Miks ma pidin kirjutama inimesele keda ma ei tunne, kes ei ole otsene organiseerija ja kellest ei sõltu midagi olulist. Kõigile olulistele instantsidele olid kirjad juba saadetud?
  Miks ma pidin esinema anonüümselt kui olin avalikustanud enda nime nii ühiskirjades kui ka meedias ja ka Peedu ühisarutlusel. Olin ju nagunii Anne Danieli endiste ja praeguste kolleegide ja tuttavate poolt sopaga üle kallatud. Mida veel karta?
  Olen PAHA MEES, kes julges suurtele ja vägevatele vastu hakata (on ju organisaatorite hulgas 3 Vabariigi Presidendi poolt autasustatut).
  Üks patt on siiski hingel. Nimelt tehnilistel põhjustel kommenteerisin oma kalli vennanaise toetusavaldust anonüümselt ja väikese iluveaga.
  Selle "vana mehega" tekkis koheselt hingesugulus. Meie mõtted kattuvad peaaegu 100%.
  Sooviksin, et ta võtaks minuga ühendust. Kindlasti oleks paljust rääkida? Tore on leida peale lähinaabrite inimesi, kes näevad ravikeskuse loomise miinuseid ja kallutatust. Uue aia rajamise probleeme võiks Teiega arutada, muidugi kui Teie pakkumine on veel jõus?
  Tervitades J-T Soovere

  VastaKustuta

Talv

Talv
Foto: Maarja Mägi